MANAGEMENTUL COSTURILOR

În calitate de beneficiar al proiectului, aveți nevoie de o vedere foarte cuprinzătoare asupra utilizării resurselor. Obiectivul principal al gestionării costurilor noastre este elaborarea de bugete precise și pragmatice și totodată, îndeplinirea planurilor de proiectare originale în costuri estimate.

Planurile de costuri sunt partea cea mai importantă pentru dezvoltarea viitoare a proiectului. Atunci când sunt elaborate temeinic, din faza de planificare a construcției, acestea oferă o cale clară și eficientă pentru atingerea obiectivelor proiectului. Obiectivul nostru este să ne ocupăm de prognoză și controlul permanent al costurilor, mai degrabă decât de a furniza rapoarte retrospective de costuri.

Echipa noastră specializată asistă Clientul în selectarea ofertelor pentru orice contract cu terțe părți. În faza de selecție, organizăm și desfășurăm interviuri, examinăm adecvarea ofertelor, evaluăm experiența participanților și pregătim lista scurtă. Echipa de administrare a costurilor are rolul de a monitoriza procedura de licitație, de a intervieva ofertanții și de a rezolva întrebările și calificările.

Evaluarea proiectului este o analiză critică atât a proiectării, cât și a funcționalității unei construcții. Obiectivul principal al evaluării este diminuarea sau chiar eliminarea cheltuielilor inutile pentru a evita surprizele, păstrând în același timp specificațiile proiectului, când vine vorba de funcționalitate, standarde tehnice, atractivitate și durabilitate.

Cheltuielile proiectului sunt fluctuante pe mai multe etape de dezvoltare, apar multe evenimente neașteptate, la fel și nevoia de finanțare. Dispunerea de fonduri la momentul potrivit permite echipei de proiect să aprecieze oportunitățile pe măsură ce vin. Pe parcurs, responsabilitățile noastre cheie sunt evaluarea costurilor de construcție și reconcilierea lor cu circumstanțele actuale ale pieței, în ceea ce privește inflația, variația cursului de schimb etc.

Gestionarea costurilor este o responsabilitate mare, care se întinde pe toate etapele dezvoltării unui proiect. Echipa noastră de management, specializati pe gestionarea costurilor, lucrează cu proiectanții și inginerii, și totodată, oferă sfaturi despre modalități de a reduce costurile și de a rămâne în bugetul inițial.

Eficiența și transparența definesc activitatea noastră de la punctul zero, la fiecare proiect, până la finalizarea completă a acestuia. Relatarea situației generale a costurilor către clienți, analiza rezultatelor și tragerea concluziilor este cheia unei continue și permanente îmbunătățiri.